Ses İnceltme operasyonu, ses tonu farklı nedenlerle cinsiyetine, yaşına ve fiziksel yapısına uygun olmayacak şekilde kalın olan kişilerin daha estetik ve kişilikleri ile uyumlu bir ses tonuna sahip olmaları için uygulanan tedavi yöntemidir.

İnsanlarda sesin kalın veya ince olması ses tellerinin ses üretimi sırasında meydana getirdiği titreşim sayısına yani sesin temel frekansına bağlıdır. Sağlıklı kadınlarda 180 Hz’in üstünde olması beklenen bu frekans erkeklerde 120 Hz’in altında ölçülmektedir. Bu durum bize sesin frekansının düştükçe kalınlaştığını, yükseldikçe inceldiğini göstermektedir.

İnsanlarda ses tellerinin kalınlığı, uzunluğu ve gerginliği sesin temel frekansını belirleyen etmenlerdir. Bireylerin ses tonlarında değişim sağlayabilmek için bu 3 etmen ile ilgili düzenlemeler yapılmaktadır.

Ses İnceltme ameliyatlarında hastanın ses tellerini kısaltmak, inceltmek ve gerginliğini arttırmak gerekirken, Ses Kalınlaştırma operasyonlarında inceltme için yapılan işlemlerin tam tersi uygulanmaktadır.

Toplumdaki bireyler farklı nedenlerle Ses İnceltme Ameliyatı olma ihtiyacı duyabilirler. Kişileri bu operasyonu yaptırmaya iten sebepler arasında;

 • Cinsiyet değişimi sonrası mevcut fiziksel görünüme ve yeni cinsel kimliğe uygun bir ses tonuna sahip olunmak istenmesi,
 • Çocukluk döneminde farklı sebeplerle kullanılmak zorunda kalınan hormonal ilaçların kişinin ses tonunun normalden daha kalın olmasına yol açması,
 • Yoğun sigara tüketen bireylerde yaşanabilen ses kalınlaşması probleminin ortadan kaldırılması,

gösterilebilir.

Yukarıdaki durumlardan herhangi birine maruz kalan her birey Ses İnceltme ameliyatı olarak yaşına, cinsiyetine, fiziksel yapısına ve kişiliğine en uygun tondaki sese sahip olabilmektedir.

Modern teknolojinin sağlık alanına getirdiği yenilikler ışığında alanında uzman doktorlar tarafından klinik şartlarda uygulanacak cerrahi tedaviler sonucunda bireyler kişiliklerine uygun incelikte ve güzellikte ses tonuna sahip olabilirler.

Kişiye özel teknikler uygulanarak boyundan yapılacak minik bir kesi yoluyla veya ağız içerisinden gerçekleştirilecek müdahaleyle tamamlanan Ses İnceltme Ameliyatı sonucu hastaların seslerinde tatmin edeci bir incelme görülmekte ve beklentileri karşılanarak mutlu olmaları sağlanmaktadır.

Prof. Dr. A. Hakan BİRKENT uzun yıllardır hastalarına uyguladığı Ses İnceltme operasyonları sonucunda kişilerin genel yapılarına en uygun ses tonuna ulaşmalarına yardımcı olmuştur. Ayrıca bu alanda bir ilke imza atarak kendi ameliyat tekniğini (Tensioning Glottoplasty) geliştirmiş ve başarılı sonuçlar almıştır.

Sizler de sesinizin tonu ve genel özellikleriniz (yaş, cinsiyet, fiziki yapı gibi) karşılaştırıldığında olması gerekenden daha kalın bir ses tonuna sahip olduğunuzu düşünüyorsanız Hemen Bize Ulaşarak randevu alabilir, uzman doktorumuz tarafından gerçekleştirilecek muayene ve tetkikler sonucunda sizin için en uygun tedavi planının oluşturulup tatbik edilmesini sağlayabilirsiniz.

Ses İnceltme Nedir?

Ses İnceltme operasyonu farklı nedenlerle yaşına, cinsiyetine, fiziki yapısına ve kişilik özelliklerine kıyasla kalın bir ses tonuna sahip bireylere uygulanan tedavi yöntemidir. Toplumdaki her birey yaşamının belirli bir bölümünde doğuştan kaynaklı veya sonradan meydana gelen durumlar sonucu Ses İnceltme Ameliyatı olma ihtiyacı duyabilir.

İnsanlarda ses tonunun ince veya kalın olmasına yol açan durum sesin frekansıdır. Sesin temel frekansı düştükçe ses kalınlaşırken yükseldikçe incelmektedir. Ses İnceltme Ameliyatı kişilerde sesin temel frekansını yükseltme prosedürüne uygun çalışmalar yapılan ve bu sayede başarılı sonuçlar alınan güvenli, konforlu ve etkili bir tedavi yöntemidir.

İnsanlarda ses tellerinin kalınlığı, uzunluğu ve gerginliği sesin temel frekansını belirleyen etmenlerdir. Ses İnceltme operasyonlarında hastanın ses tellerini yeteri kadar kısaltmak, inceltmek ve gerginliğini arttırmak istenilen ince ve feminen ses tonuna ulaşmaya imkan tanımaktadır. Ses İnceltme ameliyatı sonucunda bireyler hayal ettikleri etkileyici, güzel ve genel yapılarına en uygun incelikteki ses tonuna sahip olabilirler.

Ses İnceltme Kimlere Uygulanır?

Ses İnceltme ameliyatı fiziksel yapısı, cinsiyeti ve yaşına göre kalın bir sese sahip olduğunu düşünen tüm bireylere uygulanabilen güvenli, konforlu ve başarı oranı yüksek bir tedavi yöntemidir.

Ses İnceltme ameliyatının en sık uygulandığı kişiler arasında;

 • Hormon tedavisi sonucunda ses tonu kalınlaşan insanlar,
 • Genetik yapısına bağlı olarak sesi nispeten kalın olan kişiler,
 • Cinsiyet değişimi sonrası yeni cinsel kimliğe uygun bir ses tonuna sahip olmak isteyen trans kadınlar,
 • Aşırı sigara kullanımına nedeniyle ses tonu kalınlaşan kadınlar,

gösterilebilir.

Ses İnceltme Ameliyatı Nasıl Yapılır?

Ses İnceltme Ameliyatı doğuştan gelen veya sonradan ortaya çıkan farklı nedenlerle ses tonu cinsiyeti, yaşı, fiziksel yapısı ve kişilik özellikleri ile karşılaştırıldığında kalın ve uyumsuz olan bireylere uygulanan tedavi yöntemidir.

Ses İnceltme operasyonu ile sesin perdesi yükseltilerek ses tonunun daha ince hale gelmesi sağlanır. Uygulama sürecinde ses tellerinin uzunluğu, kitlesi ve gerginliği ile ilgili gerekli ayarlamalar yapılarak sesin temel frekansının yükseltilmesi sağlanır.

Ses İnceltme Ameliyatı günümüzde farklı cerrahi teknikler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu teknikler arasında en sık kullanılan yöntem Prof. Dr. Jurgen Wendler tarafından yaklaşık 30 yıl önce geliştirilen Wendler Glottoplasti tekniğidir.

Wendler Glottoplasti tekniğinde kişinin ses tellerinin ön kısmındaki yaklaşık 3 te 1 lik kısım birbirine dikilerek ses tellerini kısaltılması ve sesin inceltilmesi amaçlanır. Bu uygulama ses tellerinin ön kısmına 2 ya da 3 dikiş atılarak yapılır ve bu nedenle ameliyat sonrası dönemde bir iyileşme süreci gereklidir. Bu süreç ortalama 1 yılı bulmaktadır.

Prof. Dr. A. Hakan BİRKENT tarafından geliştirilen ve kullanılan “Tensioning Glottoplasty” tekniğinde ise Ses İnceltme Ameliyatları kapsamında ses tellerinin hem kısaltılması ve hem de aynı zamanda gerginliğinin arttırılması mümkün olmaktadır. Bu sayede kişinin ses tonunda daha belirgin bir incelme elde edilmektedir.

Tensioning Glottoplasty tekniği ile gerçekleştirilen Ses İnceltme operasyonlarının bir diğer önemli avantajı da uygulama sürecinde ses tellerine dikiş atılmamasıdır. Bu sayede kişinin iyileşme süresi kısalırken dikişlere bağlı olarak operasyon sonrası ortaya çıkma ihtimali olan komplikasyonlar da minimuma indirilmektedir.

Ağız içerisinden ve boyundan yapılan küçük bir kesi ile uygulanan bu teknikte hastanın boynunun ön kısmında yerleşim gösteren adem elması çıkıntısı da eğer kişi bu durumdan rahatsızlık duyuyorsa Ses İnceltme Ameliyatı ile eş zamanlı olarak alınabilmektedir.

Prof. Dr. A. Hakan BİRKENT tarafından geliştirilen ve başarıyla uygulanan Tensioning Glottoplasty ile Ses İnceltme operasyonu önceki dönemlerde Ses İnceltme Ameliyatı olmuş lakin istediği sonuca ulaşamamış kişiler için de arzu ettikleri ses tonuna sahip olabilecekleri sonuçları sunan bir revizyon tedavi yöntemi olarak belirtilebilir.

Bu 2 tekniğin dışında lazer kullanılarak yapılan çeşitli yöntemlerle de ses tellerinin kitlesi azaltılarak seste bir miktar incelme elde edilebilmektedir.

Ses İnceltme, Ses Kalınlaştırma, Ses Estetiği veya Ses Değişimi fark etmeksizin tüm cerrahi müdahaleler sonrası hastanın Ses Terapisi desteği alması iyileşme sürecinin sağlıklı geçmesi, sesin arzu edilen yapıda oturması ve elde edilen sonucun kalıcı hale gelmesi için çok etkili ve değerli katkı sağlamaktadır.

Ses İnceltme Ameliyatı Sonrası

Ses İnceltme Ameliyatı sonrası hastanın ortalama 7 ila 10 günlük süreçte gerekmedikçe konuşmaması ve sesini dinlendirmesi istenmektedir. Ayrıca kişinin fiziksel açıdan ağır olarak görülen aktivitelerden uzak durması gerekmektedir. Bu istirahat süreci hastalarda iyileşme hızını arttırmaktadır.

Ses İnceltme operasyonu sonrası 2 aylık dönemde kişi yine elinden geldiğince minimum düzeyde konuşarak sesini ve ses tellerini dinlendirmeye gayret etmeli, doktoru tarafından belirtilen hususlara özen göstererek kontrollerini aksatmamalıdır.

Ses İnceltme ameliyatının üzerinden 6 ila 12 aylık bir sürenin geçmesi ile birlikte bireyler arzu ettikleri ve kişilikleri ile uyumlu incelikte, güzel ve çekici ses tonuna kavuşabilirler. Bu süre tamamlanana kadar sesin tam oturmaması ve hayal edilen inceliğe gelmemesi olağan bir durum olarak karşılanmalı ve sürecin tamamlanması sabır içerisinde beklenmelidir.

Ameliyat sonrası dönemde diğer önemli bir nokta da ses hijyenine dikkat edilmesidir. Bu kapsamda sigara içilmemesi ve alkol alımının azaltılması son derece öenm arz etmektedir. Bağırmamak, uzun süre yüksek sesle konuşmamak, gürültülü ortamlarda konuşmamaya çalışmak, boğazdan gıcık temizleme hareketini yapmamak bu kapsamda sayılabilecek örneklerdir.

Ameliyat  sonrası süreçte diyet de çok önemlidir. Yeterli su alımına ek olarak özellikle reflüye sebep olabilecek besinlerden uzak durulması ameliyat sonrası dönemde sağlıklı bir iyileşme süreci için çok önemlidir.

Ses İnceltme Sonrası Ses Terapisinin Rolü

İnsanların ses tonları ile ilgili düzenleme yapılabilmesi için ses tellerine müdahale edilen diğer uygulamalarda olduğu gibi Ses İnceltme Ameliyatı öncesinde ve sonrasında Ses Terapisi (Voice Feminization Therapy) alınması kişiye birçok fayda sağlamaktadır.

Kadınsal bir yapıda ve tarzda konuşmak için sadece sesin temel frekansını yükseltmek yani sesi inceltmek yeterli değildir. Bireyin sesinin ince, feminen ve çekici olması değerli bir durum olmakla birlikte bu süreçte konuşma yapısı ve tarzının da düzenlenmesi doğru olacaktır.

Ses İnceltme tedavi sürecinde hastanın bir dil ve konuşma terapistinden destek alması iyileşme sürecini pozitif yönde etkilerken kişiye kadınsı konuşma özelliklerini öğrenmesi açısından da katkı sağlayacaktır.

Ses İnceltme Ameliyatı Fiyatları

Günümüzde insanlar ses tonlarının farklı nedenlerle yaşları, cinsiyetleri, fiziksel yapıları ve kişilikleri ile kıyaslandığında kalın bir tınıda olması nedeniyle sosyal yaşamlarında ve iş hayatlarında bazı problemlere maruz kalmaktadır. Yaşadığı bu sorunu giderebilmek için bize ulaşan kişilerden en sık aldığımız soru Ses İnceltme Ameliyatı Fiyatları 2023 yılında ne kadar olmaktadır.

Bilinmelidir ki sağlık alanında yapılan uygulamalarda kişi muayene edilmeden bir fiyat belirtmek doğru ve mümkün değildir. Kulak, Burun ve Boğaz (KBB) alanında uzman doktorumuz tarafından yapılacak muayene sonucunda tedavi süreci ve ücreti net olarak hastaya belirtilebilir.

Ses İnceltme Fiyatı konusunda farklılık oluşmasına yol açan birçok etken bulunmaktadır. Bu durumlardan bazılarını;

 • Hastanın genetik yapısı ve yaşı,
 • Kişinin Ses İnceltme operasyonu olmasına neden olan durum,
 • Hastanın ses tellerinin durumu,
 • Kişiye uygulanacak Ses İnceltme Ameliyatı tekniği,
 • Hastanın ihtiyaç duyduğu inceltme oranı,
 • Tedaviyi gerçekleştirecek doktorun tecrübesi ve uygulama başarı oranı,
 • İlk ameliyat mı yoksa revizyon mu olduğu,

şeklinde belirtebiliriz.

Ses İnceltme İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Ses İnceltme Ameliyatı nasıl yapılır?

Genel anestezi altında yaklaşık 1 saat sürer. Ağız içerisinden ve boyun ön kısmından yapılan küçük bir kesi ile yapılır.

Ses İnceltme Ameliyatı sonrasında ses istirahati gerekli mi?

Ameliyat sonrasında yaklaşık 1 hafta süre ile sesin dinlendirilmesi önerilir.

Sesim hemen incelir mi?

Birkaç ay içerisinde seste belirgin incelme oluşmakla birlikte sesin son halini alması ortalama 1 yılı bulur.

Ses İnceltme Ameliyatı sonrası sigara içebilir miyim?

Sigara içmek ses tellerinde ödeme yol açacağı için ameliyat sonrası içilmemesi gerekir.

Ses İnceltme Ameliyatı sonrası ses terapisi öneriyor musunuz?

Kesinlikle öneriyoruz. Hem iyileşme sürecinin daha sağlıklı olması ve hem de kadınsı konuşma özelliklerinin öğrenilmesi açısından ameliyat sonrasında ses terapisi son derece faydalıdır.

Ses İnceltme Ameliyatı esnasında adem elmasını da alabilir misiniz?

Evet, alabiliriz.

Sadece östrojen hormonu kullanarak sesimde belirgin incelme elde edebilir miyim?

Hayır.

Ses İnceltme sonrası başka bir ameliyat olabilir miyim?

Acil durumlar haricinde ses inceltme ameliyatı sonrasında en az 3 ay süre ile entubasyon gerektiren başka bir ameliyat olmamalısınız.

Sesim beğendiğim başka birinin sesine benzeyebilir mi?

Sesiniz incelir ama başka birinin sesinin benzeri ya da aynısı olması mümkün değildir.

Boynumdaki ameliyat izi ne zaman kaybolur?

Hastadan hastaya değişmekle birlikte genellikle aylar içerisinde belirsiz hale gelmektedir.

Siz de farklı nedenlerle ses tonunuzun kalın olduğunu düşünüyorsanız Hemen Bize Ulaşarak randevu alabilir, Prof. Dr. A. Hakan BİRKENT tarafından gerçekleştirilecek Ses İnceltme Ameliyatı sonrası hayal ettiğiniz ince, feminen, çekici ve kişiliğinizle %100 uyumlu ses tonuna güvenli, konforlu ve hızlı bir tedavi süreciyle sahip olabilirsiniz.